برای دریافت آخرین نسخه های الکترونیکی مجله مدیران 21 اینجا کلیک کنید.به اعتقاد تیم مدیران 21 مشاوره مدیریت فرایندی تعاملی است که مشارکت همه جانبه و همزمان مشاور و مدیران سازمان را می طلبد با این تعبیر مشاور درمان گر قطعی سازمان نیست که با ارائه مجموعه ای از راهکارها همانند نسخه ای دقیق بهبودی سازمان و حصول به نتیجه ای خاص را تضمین می کند. زیرا اعضاء سازمان به عنوان مجریان این راهکارها سهم بسیار مهمی در تحقق نتایج مورد نظر دارند. اما مشاور باید به عنوان موتور فکری سازمان و با نگاهی نتیجه دار عملیاتی شدن راهکارها و تصمیمات اتخاذ شده را هدایت کند.

برای انجام این امر مشاور باید کل سازمان را به عنوان پیکره ای یکپارچه مورد تحلیل و عارضه یابی قرار دهد زیرا نگاه های بخشی و جزیره ای که تنها موضوعی خاص در سازمان را تحلیل کرده و یا به اجرای تکنیکی مشخص در سازمان می پردازد پیچیدگی ارتباط اجزاء و بخش ها را نادیده گرفته و در نهایت به راهکارهای عملیاتی نائل نمی شود.

از طرف دیگر مدیران سازمان اغلب به دلیل درگیر شدن در حل موضوعات اجرایی روزمره نمی توانند از بالا به حرکت کل سازمان و ارتباط اجزای آن نگاه کنند و به عارضه یابی ریشه ای بپردازند مشاور با نگاه همه جانبه به سازمان در عارضه یابی ریشه ای با مدیران عالی همراه شده و راهکارهای عملیاتی ارائه می دهد مشاور باید در این تعامل دو سویه به اجرای این راهکارها کمک کند بنابراین نمی تواند تنها به توصیه و ارائه راهکار بپردازد بلکه باید بر حسب موقعیت خود در اجرای این راهکارها درگیر شود.

شرکت مدیران 21 انجام عارضه یابی جامع مطابق با 3 فاز ذیل را شروعی اجتناب ناپذیر برای ارائه خدمات مشاوره کاربردی خود به شرکت های کوچک و متوسط می داند و معتقد است با طی کردن این 3 فاز می توان به هر شرکت کوچک و متوسط در صنایع متفاوت مشاوره داد.

1- اسکن و عارضه یابی جامع

2- استقرار سیستم جامع

3-استقرار مدیریت استراتژیک

 

 

replica rolex watches replica handbags uk trusty time China Replica Louis Vuitton moncler outlet online replica louis vuitton Replica handbags uk Cheap Moncler Jackets Cheap Ray Bans Sunglasses replica watches uk